Till innehållet

Tyck till om förslaget till ny översiktsplan

Nyhet publicerad: 16 jan 2023

Ett förslag till Härryda kommunens nya översiktsplan finns ute på samråd fram till 17 mars. Översiktsplanen handlar om hur Härryda kommuns markområden ska utvecklas i framtiden. Översiktsplanen är helt digital. Du hittar den och övriga underlag här på vår webbplats och kan lämna synpunkter och ställa frågor om den.

Foto: Teodor von Grünigen, Svante Örnberg/Swedavia och Härryda kommun.

Det långa perspektivet

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller utveckling och användningen av mark och vattenområden. Den ska också visa hur den redan byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Tyck till eller fråga om planen

Samrådet pågår i två månader, mellan den 16 januari till den 17 mars 2023. Under samrådstiden finns möjlighet att ställa frågor och tycka till om förslaget via ett synpunktsformulär på webbsidan:
Förslag till ny översiktsplan

Å som porlar med små och stora stenblock i loppet.

Foto: Teo von Grünigen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt