Till innehållet

Registrera din brunn – andra kan behöva känna till den

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 14 nov 2023

I vår kommun finns det gamla dricksvattenbrunnar som bara fastighetsägaren känner till. Det är lag på att professionella brunnsborrare ska föra in brunnar i ett register. Så här gör du för att kontrollera om din egen brunn är registrerad. Du kan även registrera den själv i Brunnsarkivet.

Huvudet på en man med blå keps sticker upp ur en brunn i marken

Foto:User _78416, Mostphotos

Viktigt att ha brunnskoll vid olyckor och installationer

Nyttan med att även gamla dricksvattenbrunnar finns med i Brunnsarkivet är att räddningstjänsten kan använda vatten från den vid en eventuell brand eller annan samhällskris. Det kan exempelvis handla om att skydda en vattentäkt vid utsläpp eller annan miljöolycka.

Det är även viktig kunskap att känna till dricksvatten- och energibrunnar (till exempel bergvärmebrunn) när kommunen hanterar VA-frågor eller när du som privatperson vill installera bergvärmepump.

Hur man gör för att hitta sin egen brunn i registret som myndigheten Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för, eller lägger in uppgifter om sin okända vattenbrunn i Brunnsarkivet:
Eget dricksvatten

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt