Ikon för öppna Meny

MENY

Ikon för Lyssna

LYSSNA

Tidigare år

Tidigare års kulturpris


2021 - Marie Hurtig

...för ett mångårigt och hängivet engagemang förmedlat kunskap till såväl unga som äldre och skapat förståelse och intresse för kommunens kultur- och naturhistoria..

2020 - SolBritt Grek Johansson 

... för hennes insatser att förmedla och sprida bildkonst i kommunen, dels genom eget skapande och dels med stor entusiasm och förmåga stimulerar såväl barn och unga som vuxna till eget skapande och tilltro till sig själva.

2019 - Vanja Holm

...för mångsidighet och hög kvalitet i hennes musikskapande, samt för hennes insatser som inspiratör och förmedlare av musikpedagogiskt arbete bland såväl barn och unga som vuxna i kommunen.

2018 - Klara Stirner

... som uppmuntran till fortsatta studier för en ung musikalisk begåvning som med stor målmedvetenhet valt att utvecklas inom sång, komposition och musicerande.

2016 - Inger Karlberg

... för att hon under ett långt konstnärskap med stor yrkesskicklighet, entusiasm och glädje bidragit till att sprida konsten i det offentliga rummet

2015 - Mölnlycke Filmstudio

... som efter 25 år, genom stort engagemang och ideellt arbete, fortsätter att sprida kunskap om och tillgängliggöra värdefull film genom filmvisningar och föredrag i Mölnlycke kulturhus.

2014 - Kulturhållplats Hindås Station

... som genom stort engagemang och ideellt arbete erbjuder ortens invånare ett brett och varierat kulturellt utbud.

2013 - delades inget kulturpris ut


2012 - Egil Gry

... för hans insatser och stora engagemang med att sprida konst- och kulturupplevelser i kommunen.

Tidigare års kulturstipendium


2021 - Arvid Olson

...som uppmuntran och stöd till fortsatta studier av en ung begåvning som med öppet sinne och nyfikenhet utforskar musikens många områden och möjligheter på ett kreativt sätt.

2020 - Ella Kjellberg

... som uppmuntran och stöd till fortsatta studier inom musikområdet, där hon visat på stor entusiasm och begåvning genom att upptäcka och utforska nya, experimentella former inom den samtida klassiska musiken.

2019 - Erik Jordö Andreasson

...som uppmuntran och stöd till fortsatt utveckling inom grafisk form och design, områden inom bildkonsten där han visat stor kreativitet och begåvning.

2018 - Ulf Ripa

... som efter 50 år av stort kunnande och engagemang fortsätter att berika kommunens musikliv och vara en viktig inspiratör och förebild för många av kommunens unga musiker.

2016 - Josefine Lindén

... som uppmuntran till en ung, begåvad och målinriktad musikstuderande med sikte mot en yrkeskarriär som violinist och dirigent.

2015 - Sofia Hallgren

... som erkännande av en mångsidig och målmedveten ung musiker och producent, som påvisar stor bredd och kreativitet i sitt yrkesutövande.

2014 - Kerstin Hilldén

... som uppmuntran till fortsatta studier inom
musikalområdet, där hon visat stor ambition och begåvning genom långsiktiga och målinriktade satsningar.

2013 -

Elin Liljeblad, som uppmuntran till fortsatt utforskande av hennes foto- och identitetsprojekt ”Mellan grus och gräs”.
Viktor Porse Schalin, som uppmuntran till fortsatta studier inom bildkonstområdet där han har visat stor talang inom bland annat datorkonsten.

2012 - Victor Rankanen

... som uppmuntran till fortsatta studier inom bildkonstområdet där han har visat stor ambition och begåvning.

Kontakt

Planeringsledare
Margreth Tallvid
031-724 64 32
margreth.tallvid@harryda.se

Beställning av blankett för kulturbidrag:

Senast ändrad:

På kultur.harryda.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Så använder vi kakor.

ok