Till innehållet

HBTQI-priset

Sedan 2019 delar Härryda kommun ut ett årligt hbtqi-pris. Priset delas ut till en person eller grupp som arbetat för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Nominering / kriterier

Rätten att vara sig själv och bli accepterad, oavsett vem du är eller vem du älskar behöver ständigt uppmärksammas. Hbtqi-priset delas årligen ut till en person eller grupp som gjort en insats för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck och på så sätt bidragit till att underlätta för hbtqi-personer.
Nomineringsperioden pågår från 6 november 2023 till 1 mars 2024.

Vem kan bli nominerad och hur gör jag för att nominera?

Nominerad till hbtqi-priset ska vara verksam inom Härryda kommuns gränser eller gjort en insats som på annat sätt har en anknytning till kommunen. Det är möjligt att nominera flera kandidater. En separat nominering görs för varje föreslagen pristagare.
För att kunna fatta rätt beslut om vem som ska tilldelas priset behöver nomineringen innehålla en motivering till varför den nominerade personen eller organisationen bör få priset.

Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset för insatser som görs inom ramen för sitt kommunala uppdrag. De kan i stället få en hedersutmärkelse i form av ett diplom. Nomineringen till hedersutmärkelsen sker på samma sätt som till hållbarhetspriset.

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa på 10 000 kronor. Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till nämnden för utbildning, kultur och fritid.

Tidigare pristagare

2023 – Anton Alledéus, Luveyworld
2022 – Emma Gunterberg Sachs
2021 – Priset delades inte ut
2020 – På grund av pandemin ställdes alla priser in
2019 – Karin Karlsson, präst i Råda församling

Kontakt

Ulrika Aebeloe , utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-04