Till innehållet

Förskoleplats - servicegaranti

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Plats inom fyra månader

Härryda kommun garanterar att när du som vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska ditt barn erbjudas plats på förskola i kommunen inom fyra månader.

Ekonomisk kompensation

Om du inte blivit erbjuden en förskoleplats inom fyra månader från anmälningsdagen får du två avgiftsfria månader på förskolan. Garantin gäller dock inte om du som vårdnadshavare tackar nej till en plats som kommunen erbjuder för att du önskar en specifik förskola för ditt barn.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-22