Till innehållet

Kungörelse: Samråd om översiktsplan

Samråd av förslag till ny översiktsplan för Härryda kommun

Ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan för Härryda kommun har upprättats och finns nu tillgänglig för samråd.

Samrådet pågår under tiden 16 januari – 17 mars 2023.

Förslag till ny översiktsplan Härryda kommun är helt digital. Översiktsplanen, miljökonsekvensbeskrivning och utredningsunderlag finns tillgängliga på kommunens hemsida www.harryda.se/nyoversiktsplan

För att ställa frågor och tycka till om förslaget fyll i formulär på www.harryda.se/nyoversiktsplan eller skicka e-post till plan@harryda.se. Det går även att skicka brev till Härryda kommun, Samhällsbyggnad, 435 80 MÖLNLYCKE.

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 17 mars 2023. Synpunkterna ska märkas med diarienummer 2017KS1014.

Synpunkter som kommer in under samrådstiden kommer att sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse som blir offentlig. Alla inkomna skrivelser blir offentliga handlingar det vill säga vem som helst har rätt att hämta ut kopior av dem.

Kontakt

Anna Wallin, planarkitekt

Charlotte Lundberg, planarkitekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-20