Till innehållet

Kungörelse: Flyttade fordon 2022-11-23

Inom Härryda kommun har följande fordon flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flytt av fordon i vissa fall och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

Fordonen har flyttats till särskild uppställningsplats för flyttade fordon.

Är ägare av fordon inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte hämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Härryda kommun.


Typ av fordon

Platsen för upphittandet

Ärendenummer (2022)

Släpvagn av märket Fogelsta. Saknar registreringsskylt, fälgar och däck.

Parkering vid Sjöholmens badplats i Landvetter.

33

Kontakt

Petrus Sigvardsson, trafikingenjör

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-22