Till innehållet

Anslagsbevis: Socialnämndens myndighetsutskott
2023-11-21

Sammanträdesdatum
2023-11-21

Paragrafer
§§ 187-194

Datum då anslag sätts upp
2023-11-22

Datum då anslag tas ner
2023-12-14

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-21