Till innehållet

Anslagsbevis:
Samordningsförbundet Insjöriket 2024-03-22

Sammanträdesdatum
2024-03-22

Paragrafer
§§ 1275 - 1287

Datum då anslag sätts upp
2024-03-28

Datum då anslag tas ner
2024-04-19

Förvaringsplats för protokollet
Samordningsförbundet Insjöriket

Sekreterare
Melina Myrbäck

Kontakt

Annika Ruys Hagberg, förbundschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-28