Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritid 2024-03-19

Sammanträdesdatum
2024-03-19

Paragrafer
§§ 42-46

Datum då anslag sätts upp
2024-03-26

Datum då anslag tas ner
2024-04-17

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkter



Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-25