Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritid 2023-11-07

Sammanträdesdatum
2023-11-07

Paragrafer
§§ 181-197

Datum då anslag sätts upp
2023-11-15

Datum då anslag tas ner
2023-12-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-14