Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritid 2024-04-09

Sammanträdesdatum
2024-04-09

Paragrafer
§§ 47-52, 54-61

Datum då anslag sätts upp
2024-04-16

Datum då anslag tas ner
2024-05-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-15