Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för överförmyndare i samverkan
2024-03-21

Sammanträdesdatum
2024-03-21

Paragrafer
§§ 26-29

Datum då anslag sätts upp
2024-03-23

Datum då anslag tas ner
2024-04-13

Förvaringsplats för protokollet
Stadshuset, Mölndals Stad

Sekreterare
Linda Norberg

Kontakt

Överförmyndare i samverkan

Postadress:
Stadshuset
431 82 Mölndal

Besöksadress:
Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-22