Till innehållet

Anslagsbevis: Miljö- och bygglovsnämnd 2023 -11-08

Sammanträdesdatum
2023-11-08

Paragrafer
§§ 137-153

Datum då anslag sätts upp
2023-11-16

Datum då anslag tas ner
2023-12-11

Förvaringsplats för protokollet
Bygglovsenheten, Kommunhuset

Sekreterare
Oskar Anlend

Justerat protokoll läggs upp ca. två veckor efter justering innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, bygglovsenheten.

Kontakt

Oskar Anlend, nämdsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-22