Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen
2024-05-30 §§ 159-169, 178-198

Sammanträdesdatum
2024-05-30

Paragrafer
§§ 159-169, 178-198

Datum då anslag sätts upp
2024-06-07

Datum då anslag tas ner
2024-07-01

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Matilda Johansson

Kontakt

Matilda Johansson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-05