Till innehållet

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2024-03-27

Sammanträdesdatum
2024-03-27

Paragrafer
§§ 17-28

Datum då anslag sätts upp
2024-04-04

Datum då anslag tas ner
2024-04-26

Förvaringsplats för protokollet
Kansliet, kommunhuset

Sekreterare
Alice Holmer Lazar

Kontakt

Alice Holmer Lazar, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-03