Till innehållet

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2022- 11-23
§§ 228, 234-235

Sammanträdesdatum
2022-11-23

Paragrafer
§§ 228, 234-235

Datum då anslag sätts upp
2022-11-24

Datum då anslag tas ner
2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-24