Till innehållet

Anslag/bevis: Välfärdsnämnden 2022- 10-26

Sammanträdesdatum
2022-10-26

Paragrafer
§§ 201-213

Datum då anslag sätts upp
2022-11-07

Datum då anslag tas ner
2022-11-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-07