Till innehållet

Anslag/bevis: Valberedningen  2022 -11-01

Sammanträdesdatum
2022-11-01

Paragrafer
§§ 1-3

Datum då anslag sätts upp
2022-11-07

Datum då anslag tas ner
2022-11-29

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, kansliet

Sekreterare
Alice Holmer Lazar

Kontakt

Alice Holmer Lazar, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-22