Till innehållet

Anslagsbevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritids myndighetsutskott
2024-06-03

Sammanträdesdatum
2024-06-03

Paragrafer
§§ 56-60

Datum då anslag sätts upp
2024-06-05

Datum då anslag tas ner
2023-06-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-04