Till innehållet

Anslag/bevis: Nämnden för utbildning, kultur och fritids myndighetsutskott 2023 -05 -16

Sammanträdesdatum
2023-05-16

Paragrafer
§§ 25-33

Datum då anslag sätts upp
2023-05-17

Datum då anslag tas ner
2023-06-08

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, kansliet

Sekreterare
Emelie Ivarson

Kontakt

Emelie Ivarson, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-26