Till innehållet

Anslag/bevis: Myndighetsutskott 2022-11-08

Sammanträdesdatum
2022-11-08

Paragrafer
§§ 270 - 281

Datum då anslag sätts upp
2022-11-09

Datum då anslag tas ner
2022-12-01

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Håkan Hammarbäck

Kontakt

Håkan Hammarbäck, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-08