Till innehållet

Anslag/bevis: Miljö- och bygglovsnämnd 2023 -05 -17

Sammanträdesdatum
2023-05-17

Paragrafer
§§ 66-68, §§ 72-79

Datum då anslag sätts upp
2023-05-24

Datum då anslag tas ner
2023-06-15

Förvaringsplats för protokollet
Bygglovsenheten, Kommunhuset

Sekreterare
Zelda Thunberg

Justerat protokoll läggs upp ca. två veckor efter justering innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, bygglovsenheten.

Kontakt

Zelda Thunberg, sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-26