Till innehållet

Anslag/bevis: Miljö- och bygglovsnämnd 2023- 01-25

Anslag/bevis

Sammanträdesdatum
2023-01-25

Paragraf
§ 7-25

Datum då anslag sätts upp
2023-02-02

Datum då anslag tas ner
2023-02-24

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare
Zelda Thunberg

Justerat protokoll läggs upp ca. två veckor efter justering. Innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, bygglovsenheten.

Zelda Thunberg, nämndsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-02