Till innehållet

Anslag/bevis: Miljö- och bygglovsnämnd  
2022-11-08

Sammanträdesdatum
2022-11-08

Paragrafer
§§ 166-185

Datum då anslag sätts upp
2022-11-15

Datum då anslag tas ner
2022-12-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, bygglovsenheten

Sekreterare
Zelda Thunberg

Justerat protokoll läggs upp ca. två veckor efter justering innan dess finns det att ta del av i kommunhuset, bygglovsenheten.

Kontakt

Zelda Thunberg, nämndsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-11-15