Till innehållet

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen
2023 -06-01 §§ 224-227

Sammanträdesdatum
2023-06-01

Paragrafer
§§ 224-227

Datum då anslag sätts upp
2023-06-02

Datum då anslag tas ner
2023-06-26

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Oskar Anlend

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-06-02