Till innehållet

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen
2023-05-04
§§ 183-186, 188-217

Sammanträdesdatum
2023-05-04

Paragrafer
§§ 183-186, 188-217

Datum då anslag sätts upp
2023-05-16

Datum då anslag tas ner
2023-06-07

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Oskar Anlend

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-16