Till innehållet

Anslag/bevis: Kommunstyrelsen
2023-01-12
§§ 6-8, § 15

Sammanträdesdatum
2023-01-12

Paragrafer
§§ 6-8, § 15

Datum då anslag sätts upp
2023-01-13

Datum då anslag tas ner
2023-02-06

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhus, kansliet

Sekreterare
Oskar Anlend

Kontakt

Oskar Anlend, kommunsekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-13