Till innehållet

Kamerabevakning

Syfte med kamerabevakningen

Härryda kommun använder sig av kamerabevakning i syfte att förhindra och utreda brott. Dessa kameror är placerade på områden och objekt som har en förhöjd risk att utsättas för skadegörelse och annan brottslighet.

Kamerabevakning och personuppgiftsbehandling

För att bedriva arbete med trygghet och säkerhet med hjälp av kamerabevakning, behöver Härryda kommun behandla vissa personuppgifter. All behandling av personuppgifter utgår från syftet med behandlingen. Personuppgifter samlas inte in om det inte är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Härryda kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. Dataskyddsförordningen förkortas ofta GDPR eller DSF.

Som bevakad har du rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter.

Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter så kan du läsa mer på sidan Personuppgifter.

Lagringstid

Dina personuppgifter kommer att sparas av oss till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Om personuppgifterna ingår i en allmän handling krävs gallringsbeslut för att uppgifterna ska kunna gallras. Handlingar som saknar gallringsbeslut bevaras enligt de bestämmelser som finns i arkivlagen. Härryda kommun gallrar handlingar av tillfällig och ringa betydelse vid inaktualitet. Vill du veta mer kring vilka gallringsbeslut kommunen tillämpar kan du kontakta oss.

Vi har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att lagra bildmaterialet. Materialet sparas då i en månad, därefter ska det gallras enligt beslut från Arkivnämnden.

Kontakt

Thomas Byström, kommunjurist, svarar på allmänna frågor om hanteringen av personuppgifter i Härryda kommun

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-21