Till innehållet

Covid-19

2023-11-06

Covid-19 klassas inte längre som en samhällsfarlig sjukdom, enligt smittskyddslagen. Restriktionerna har upphört, men eftersom smittspridningen av covid-19 ökar i samhället är det mycket viktigt att du är frisk och symtomfri när du besöker våra äldreboenden och gruppbostäder.

Enligt Folkhälsomyndigheten ökar smittspridningen av covid-19 i samhället och den förväntas öka ytterligare den närmaste tiden. Men det är inte bara covid-19 som kan orsaka svår sjukdom hos sköra personer, alla luftvägsvirus som till exempel influensavirus innebär en ökad risk.

Det här gäller inom vård och omsorg

  • Det är viktigt att du är frisk och symtomfri när du besöker äldreboenden och gruppbostäder. Tillämpa god handhygien och följ personalens uppmaningar kring var det är säkert att vistas under besöket och använd gärna handdesinfektion.
  • Vid bekräftad smitta av covid-19 på boenden och i socialtjänstens verksamheter följs rutiner för användning av skyddsutrustning, testning, smittspårning med mera.

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det bästa sättet att skydda personer i riskgrupp mot allvarlig sjukdom. Inför vintersäsongen, när smittspridningen väntas öka som mest, rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination mot covid-19 och influensa till personer som är 65 år eller äldre och personer från 18 år som tillhör riskgrupp. Personer 50-64 år som hittills aldrig har vaccinerat sig mot covid-19 rekommenderas också att vaccinera sig.

Vill du veta mer om vaccinationen och var du kan vaccinera dig, vänder du dig till din vårdcentral eller till Vårdguiden 1177.

Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.
Läs mer om vaccinationen hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. webbpla Länk till annan webbplats.

Muntlig information om vaccin

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-06