Till innehållet

Covid-19

De flesta restriktionerna med anledning av pandemin har upphört. Härryda kommuns verksamheter har öppet och det mesta fungerar precis som vanligt, men med fortsatta försiktighetsåtgärder inom exempelvis vård och omsorg.

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Samtidigt upphör också covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har också tagit bort möjligheten för skolor att använda fjärr- eller distansundervisning med anledning av pandemin.

Fortsätt att ta ansvar för din egen och andras hälsa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänheten:

  • Vaccinera dig mot covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för din ålder eller riskgrupp.
  • Stanna hemma om du har symtom som kan tyda på covid-19, även efter ett negativt självtest. Undvik nära kontakt med andra.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda dig själv och andra Länk till annan webbplats.
Vårdguiden 1177 - Västra Götaland Länk till annan webbplats.
Krisinformation.se - Samlad information om coronaviruset Länk till annan webbplats.

Smittskyddsrutiner inom omsorgen

  • Covid-19 fortsatt ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.
  • Vid bekräftad smitta av covid-19 på boenden följs gällande rutiner för användning av skyddsutrustning, testning med mera.
  • Det är viktigt att du är frisk och symtomfri när du besöker äldreboenden eller gruppbostäder. På plats erbjuds du handsprit och munskydd. Visa hänsyn genom att hålla avstånd till de boende. Välkommen!

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination utgör det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19 och spridning av viruset. Vill du veta mer om vaccinationen och var du kan vaccinera dig, vänder du dig till din vårdcentral eller till Vårdguiden 1177.

Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.
Läs mer om vaccinationen hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats. webbpla Länk till annan webbplats.

Muntlig information om vaccin

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-14