Till innehållet

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

För perioden 1 januari 2023- 31 december 2026 består kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnd av 13 ledamöter. För samma period har även 13 ersättare valts till kommunstyrelsen.

Kontakt

Matilda Johansson, sekreterare

Per Vorberg, ordförande

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-09