Till innehållet

Ekonomiutskottet

Kommunstyrelsens ekonomiutskott tar fram förslag till budget på kort och lång sikt. Utskottet utreder ärenden som är kopplade till kommunens långtidsplanering samt ärenden som innebär förändringar i den ekonomiska resursfördelningen.

Ekonomiutskottet utgör även ett forum för samråd, ömsesidig dialog och information i tidiga skeden mellan kommunstyrelsen och förvaltningen. Ekonomiutskottet fattar inga beslut, men lämnar underlag till kommunstyrelsen som sedan fattar beslut.

Ledamöter 2023 - 2026

Kontakt

Helena Lundqvist, budgetcontroller/sekreterare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-09