Till innehållet

Arkiv

I Härryda kommuns arkiv förvaras handlingar från sockenkommunerna Råda, Landvetter, Härryda och Björketorp samt från nuvarande Härryda kommun, som bildades 1971. Det finns också arkiv från föreningar som verkat inom kommunen, till exempel idrotts- och vägföreningar, pensionärs- och hembygdsföreningar.

Foto (årtal och fotograf okänd) ur kommunarkivets samling, föreställande en av Mölnlycke fabrikers arbetarbostäder, kallad Stockholm. Huset byggdes 1882 och revs 1962. Det var från början avsett för fabrikens tjänstemän och fick förmodligen sitt namn efter den plats den förste inflyttade kom ifrån.

En större samling arkivmaterial har vi fått från författaren Dan Korn. Dessutom finns ett bildarkiv med många gamla foton. Förutom att förvara äldre handlingar till bland annat forskning, ser kommunarkivet till att dagens förvaltning dokumenterar sin verksamhet så att även morgondagens medborgare får möjlighet att se hur samhället har fungerat tidigare.

Enligt arkivlagen från 1990 ingår myndigheternas arkiv i det nationella kulturarvet.

Välkommen att besöka oss

Allmänna handlingar som inte är skyddade av sekretess är tillgängliga under kontorstid efter överenskommelse med arkivpersonalen. Exempel på sådana handlingar är protokoll, räkenskaper, klasslistor, betyg, kartor och ritningar. En del material till exempel från socialtjänsten, tidigare fattigvården, är sekretesskyddat upp till 70 år.

Kommunarkivet finns i kommunhuset, Råda torg i Mölnlycke.
Vardagar 8-12 och 13-16.
Kontakta oss före ditt besök, så tar vi fram det du vill se.

Sök i våra arkivförteckningar på internet

I våra arkivförteckningar kan du söka om du är intresserad av att ta del av äldre, förtecknat material. Observera att själva handlingarna fortfarande får sökas manuellt i kommunarkivet, arkivförteckningen är en form av register över vilka handlingar som finns.
Sök i våra arkivförteckningar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Åsa Bergqvist, arkivarie

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-14