Till innehållet

Personuppgifter

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga integriteten. Lagstiftningen reglerar att dina personuppgifter endast får behandlas om det finns stöd i lagstiftning, eller om du har godkänt det. På denna sida kan du läsa mer om hur Härryda kommun behandlar dina personuppgifter.

GDPR logga

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är till för att förhindra att någon kränker din personliga integritet genom sitt sätt att behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter får endast hanteras om det finns stöd i lag eller om du uttryckligen godkänt hanteringen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person och användas för att identifiera dig.

Exempel på personuppgifter är:

  • namn
  • personnummer
  • adress och telefonnummer
  • foton, filmer och ljudupptagningar där det tydligt går att identifiera en person
  • fastighetsbeteckning

Hur hanterar kommunen personuppgifter?

För att kommunen ska kunna erbjuda vissa tjänster, som en plats i skolan eller stöd från socialtjänsten, behöver kommunen ibland behandla personuppgifter om dig.

Ibland behöver en verksamhet inom kommunen dela personuppgifter med en annan verksamhet och i andra fall kan kommunen behöva dela personuppgifter med andra myndigheter, till exempel Skatteverket, Statistiska centralbyrån eller Försäkringskassan.

För att vissa av kommunens tjänster ska fungera delas personuppgifter vid behov med ett ombud. Dessa leverantörer kallas ”personuppgiftsbiträden” och har undertecknat ett särskilt avtal som reglerar att personuppgifterna hanteras korrekt och inte sprids vidare.

På sidan Vilka personuppgifter hanterar Härryda kommun? har vi samlat konkreta exempel på personuppgifter som olika verksamheter i kommunen hanterar.

Så länge har vi personuppgifterna

Inom kommunen sparar vi personuppgifter om dig så länge vi sköter ditt ärende.

Det finns lagar som gör att vi kan behöva spara vissa uppgifter om personer en längre tid som till exempel tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • få veta vilka personuppgifter som Härryda kommun har om dig.
  • höra av dig om du tycker att en uppgift som vi har om dig är felaktig eller missvisande. Kontakta oss med en begäran om att vi ska rätta uppgifterna.
  • höra av dig om du tycker att Härryda kommun har hanterat personuppgifter om dig på ett felaktigt sätt.

Läs mer om dina rättigheter kring personuppgifter här.

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har frågor angående om dina personuppgifter kontaktar du kommunjuristen eller dataskyddsombudet. Om du är missnöjd med de svar du har fått kan du lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. som är tillsynsmyndighet.

Kontakt

Kontaktcenter

Härryda kommun
435 80 Mölnlycke
Fler kontaktuppgifter

Johan Göthberg, dataskyddsombud

Bevakar att kommunen följer lagstiftningen och ger råd till kommunanställda som hanterar personuppgifter.

Postadress:
Göteborgsregionens kommunalförbund
Box 5073
402 22 Göteborg

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02