Till innehållet

Rådgivning till företagare

Välkommen att höra av dig till näringslivsenheten, när du vill veta mer om företagande, etablering eller utveckling i Härryda kommun.

Näringslivschef

Näringslivschefens uppdrag är att strategiskt leda kommunens näringslivsarbete, både som geografisk plats och kommunens myndighetsutövning. Det innebär bland annat att kontinuerligt utveckla kommunens kontakter, förhållningssätt och relationer med näringslivet. Näringslivschefens uppgift är också att stärka kommunens förmåga till tillväxt i dialog med näringslivet. Näringslivschef: Helena Alterby Nordström
031‑724 87 76

Platsutvecklare

Är du företagare, fastighetsägare eller annan aktör och vill vara med och utveckla våra centrum ta då kontakt med vår platsutvecklare. Platsutveckling är ett begrepp som samlar flera olika sektorer i kommunerna: näringsliv, skola, kultur och fysisk planering. Genom samverkan och samarbete utvecklar vi våra gemensamma platser tillsammans.
Platsutvecklare: Hanna Gahnström
031‑724 63 46

Besöksnäringsutvecklare

Turism och besöksnäring har stor betydelse för tillväxt och utveckling av en kommun. I Härryda kommun finns det många besöksmål, där Råda Säteri är ett. Är du en aktör inom branschen och vill etablera dig i kommunen, är du välkommen att kontakta besöksnäringsutvecklaren för råd och vägledning
Besöksnäringsutvecklare: Helena Neem
031‑724 87 75

Företagslots

Företagslotsen koordinerar kommunens kontaktpunkter i syfte att förenkla för företagen och ger stöd vid etableringar och expansioner. I arbetet ingår också att delta i näringslivsrelaterade nätverk, genomföra löpande företagsbesök i syfte att fånga upp förbättringsförslag samt ordna frukostmöten och seminarier.
Företagslots: Anna Sjöström
031‑724 87 71

Energi- och klimatrådgivare, Borås stad men har uppdraget i Härryda kommun

Energi- och klimatrådgivning

Som företagare får du gratis och opartisk energirådgivning från Härryda kommun.
Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivare: Hans‑Erik Linnros
033‑35 31 69

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Kontakt med företagslots inom 24 timmar

Företag som kontaktar kommunens näringslivsenhet får en första kontakt inom 24 timmar på vardagar.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt anmäla detta via e-tjänsten. En ansvarig för verksamheten kommer sedan att kontakta dig för att följa upp det som hänt och hur vi kan lösa situationen. Dina synpunkter är en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Om du har frågor om servicegarantin kan du höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Våra servicegarantier ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Helena Alterby Nordström, näringslivschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-16