Till innehållet

Rådgivning till företagare

Välkommen att höra av dig till näringslivsenheten, när du vill veta mer om företagande, etablering eller utveckling i Härryda kommun.

Näringslivet i Härryda, Företagslots

Företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar både inom och utanför den kommunala organisationen, i frågor som rör exempelvis: lokaler och mark, tillstånd och regler samt externa nätverk och samarbetspartners. När du kontaktar företagslotsen får du svar på vardagar inom 24 timmar – det är en av våra servicegarantier till dig som företagare.

Företagslots: Helena Alterby Nordström 031‑724 87 76

Näringslivet i Härryda Kommun, Platsutveckare

Platsutvecklare

Är du företagare, fastighetsägare eller annan aktör och vill vara med och utveckla våra centrum ta då kontakt med vår platsutvecklare. Platsutveckling är ett begrepp som samlar flera olika sektorer i kommunerna: näringsliv, skola, kultur och fysisk planering. Genom samverkan och samarbete utvecklar vi våra gemensamma platser tillsammans.

Platsutvecklare: Hanna Gahnström 031‑724 63 46

Näringslivet i Härryda Kommun, Besöksnäring, Råda Säteri

Besöksnäringsutvecklare

Turism och besöksnäring har stor betydelse för tillväxt och utveckling av en kommun. I Härryda kommun finns det många besöksmål, där Råda Säteri är ett. Är du en aktör inom branschen och vill etablera dig i kommunen, är du välkommen att kontakta besöksnäringsutvecklaren för råd och vägledning.

Besöksnäringsutvecklare: Martina Johansson 031‑724 87 75

Energi- och klimatrådgivare, Borås stad men har uppdraget i Härryda kommun

Energi- och klimatrådgivning

Som företagare får du gratis och opartisk energirådgivning från Härryda kommun.
Energi- och klimatrådgivning


Energi- och klimatrådgivare: Hans‑Erik Linnros 033‑35 31 69

Symbol för servicegaranti, knuten hand med tumme upp.

Servicegaranti

Kontakt med företagslots inom 24 timmar

Företag som kontaktar kommunens näringslivsenhet får en första kontakt inom 24 timmar på vardagar.

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031‑724 61 00. Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.
Härryda kommuns servicegarantier

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-26