Till innehållet

Vattentjänstplan

I vattentjänstplanen ingår det att kommunen ska kartlägga vilka områden som har behov av och möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen inom en snar framtid. Prioriteringen av dessa områden har baserats på flera faktorer, inklusive deras påverkan på vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter, Härryda kommuns översiktsplan samt områdenas lokala förutsättningar.

Vad är en vattentjänstplan?

Begreppet "vattentjänster" syftar på kommunens sammanfattande ansvar för att tillhandahålla dricksvatten, hantera avlopp och reglera dagvatten för att säkerställa en hållbar livsmiljö och funktion för samhället.

Vattentjänstplanen, som sträcker sig över en tioårig tidsram, beskriver kommunens framtida behov och ambitioner inom dessa områden, inklusive planer för framtida exploatering. Planen fokuserar även på åtgärder som krävs för att säkerställa att vattentjänsterna fungerar under extrema förhållanden, såsom skyfall.

Pågående arbete

Under perioden 9 oktober – 6 november 2023 var ett förslag till Vattentjänstplan för Härryda kommun tillgängligt för samråd. Denna plan är en långsiktig strategi för kommunens försörjning av dricksvatten, avlopp och hantering av dagvatten för sina invånare och verksamheter.

De synpunkter som kommit in under samrådsperioden kommer att beaktas i planens bearbetning. Det kommer att finnas ytterligare en möjlighet att påverka den reviderade planen under granskningsskedet.

Samrådsförslaget hittar dunedan under rubriken Status och dokument. Klicka på rubriken Samråd.

Status och dokument

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Granskning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Antagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Överklagande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Laga kraft

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp
Filnamn
Filstorlek
Datum fil laddades upp

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-12