Till innehållet

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Härryda kommun är det Härryda Vatten och Avfall AB som levererar dricksvattnet till dig som är ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.

Fyll i alternativtext

Dricksvatten från grundvatten och ytvatten

Vårt kommunala dricksvatten kommer främst från sjöar men också från brunnar i marken. Innan vattnet skickas ut i ledningsnätet renas och kontrolleras det noga för att säkerställa att det håller bästa kvalitet.
Kommunalt dricksvatten

Vatten från egen brunn

Eget eller enskilt dricksvatten betyder att du har egen brunn där du hämtar ditt dricksvatten.
Eget dricksvatten

Dricksvattenkvalitet

Kranvatten som du dricker och lagar mat med klassas som livsmedel, vilket ställer höga krav på kvalitet. Det dricksvatten som vi har i Härryda kommun håller mycket hög och jämn kvalitet. Vattnets hårdhetsgrad är mjukt till mycket mjukt. Du kan därför använda lägsta rekommenderade dosen av tvätt- och diskmedel.
Dricksvattenkvalitet och provtagning Länk till annan webbplats.

Vattenkvalitet i egen brunn

Du som tar dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för kvalitet och provtagning.
Provtagning eget vatten

Hållbar vattenanvändning

Allt liv på jorden är beroende av vatten och nästan all slags produktion behöver vatten. Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs och behöver därför använda vattnet på ett hållbart sätt. Det gör du enkelt genom att till exempel stänga av kranen när du tvålar in dig eller genom att duscha istället för att bada.
Så sparar du på vårt värdefulla dricksvatten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07