Till innehållet

Skyddsåtgärder vid lagring av kemikalier

Där förvaring eller annan hantering av flytande kemikalier förekommer kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Det finns därför behov av att vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att brandfarliga vätskor eller andra kemikalier når omgivande mark och vattendrag.

Kemikalier och burkar lagrade i en röd låda

Foto: Michael Erhardsson

Skyddsåtgärder

  • Cistern ska vara stadigt uppställd på tät yta.
  • Droppskydd/spillplåtar ska finnas där spillrisk kan föreligga.
  • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
  • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd.
  • Möjlighet till nivåkontroll.
  • Tillgång till absorptionsmedel vid tankningsplatser.
  • Invallning av cisterner. Invallningen bör rymma den största cisternens volym eller den största volymen plus 10 % av övriga. Invallningen ska förses med tak eller för mycket stora cisterner en pumpgrop.
  • Läckagelarm (vid särskilt känslig omgivning eller farliga kemikalier).
  • Slangbrottsventil (vid tankningsplatser för fordon m m).

Lagstiftning

Miljöbalkens bestämmelser ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som behövs. Var och en som förvarar en kemisk produkt ansvarar för att bedöma och se till att tillräckliga skyddsåtgärder är ordnande.

Vissa av de nämnda skyddsåtgärderna krävs dessutom alltid enligt ovannämnda föreskrifter för förvaring av brandfarlig vätska, utan att en bedömning ska göras i det enskilda fallet. Det gäller t ex överfyllnadsskydd, påkörningsskydd och inom vattenskyddsområden också invallning.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07