Till innehållet

PCB i miljön

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp klorhaltiga organiska föreningar. PCB är giftigt, svårnedbrytbart och skadligt för människa och miljö.

Trots förbudet mot nyanvändning sedan många år, finns och sprids PCB än idag till miljön, från bland annat äldre fogmassor i byggnader.


PCB har haft många användningsområden, bland annat:

  • I byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor
  • I transformatorer och kondensatorer
  • I färger, plaster och självkopierande papper

PCB-sanering

För att förhindra spridningen av PCB till luft och mark, är det viktigt att du som fastighetsägare inventerar dina byggnader. Inventeringen utförs av en sakkunnig miljökonsult. Hus som byggdes eller renoverades mellan 1956-1973 kan innehålla PCB. De hus som innehåller höga halter, måste saneras.

Inför markarbeten intill byggnader med utvändig PCB-fog ska markundersökning göras med avseende på PCB.

Göteborgs kommun har bra information när det gäller PCB och fastighetsägarens ansvar för inventering och sanering. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-23