Till innehållet

Blyhagel

Ett utökat förbud mot att använda blyhagel har trätt i kraft från och med den 16 februari 2023. EU kommissionen har tagit beslutet och det innebär att det blir ottillåtet att skjuta blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark. EU-förbudet ersätter det nationella blyhagelförbud som gällt vid jakt på våtmarker sedan tidigare.

Blyhagel och patroner ligger bredvid varandra

Foto: Tatiana Epifanova

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07