Till innehållet

Blyhagel

Ett utökat förbud mot att använda blyhagel träder i kraft från och med den 16 februari 2023, EU kommissionen har tagit beslutet och det innebär att det blir ottillåtet att skjuta blyhagel i eller inom 100 meter ifrån våtmark. EU-förbudet ersätter det nationella blyhagelförbud som gällt vid jakt på våtmarker sedan tidigare.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-22