Till innehållet

Bekämpningsmedel

Använder du bekämpningsmedel yrkesmässigt är du i vissa fall skyldig att ha tillstånd och rätt behörighet för att använda dem. Även för privatpersoner finns regler att följa, särskilt om du hanterar bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde.

En traktor som sprutar bekämpningsmedel på en åker

Foto: Dusan Kostic, Mostphotos

Privatpersoner

Bekämpningsmedel ska alltid användas enligt instruktionerna och med försiktighet så att inte omgivningen påverkas negativt. Inom vattenskyddsområden är användningen av bekämpningsmedel förbjudet eller starkt begränsat.

Yrkesmässig användning

För att sprida bekämpningsmedel som företag behövs ofta tillstånd eller anmälan. Anmälan krävs vid spridning av bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning samt område där allmänheten får färdas fritt om området är större än 1000 m2.

Ansökan om tillstånd krävs vid spridning på tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt samt vid planerings- och anläggningsarbeten.

Alla godkända växtskyddsmedel delas in i tre klasser: 1L, 2L och 3. För att få använda växtskyddsmedel i klass 1L och 2L måste man bedriva en yrkesmässig verksamhet och ha giltig behörighet och i vissa fall tillstånd. Behörighetsutbildningar ges av länsstyrelsen. Medel i klass 3 kan alla använda och ingen utbildning krävs.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad avKommunfullmäktige i Härryda kommun.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07