Till innehållet

Fåglar

Fåglar är en del av vår levande natur, såväl i staden som på landet. Ibland bosätter de sig, förökar sig och slår sig ner på ställen där vi människor upplever att det gör mer skada än nytta.

En måsförälder och två stora måsungar på asfalt på marken

Foto: AB Photostudio, Mostphotos

Miljö- och hälsoskydd får i perioder in klagomål där man upplever fåglar som störande. Klagomålen gäller oftast fåglar som kajor, skator och måsar. Som fastighetsskötare har du enligt miljöbalken ett ansvar att förebygga dessa problem.

Fastighetsägaren har ett ansvar

Förekommer det stora mängder duvor, skator, kråkor, kajor eller måsar i ditt bostadsområde ska du i första hand kontakta fastighetsägaren som får utreda orsaken och också ta kontakt med de hyresgäster som matar fåglarna. Det är viktigt att inte mata fåglar i närheten av bostadshus och torg där många människor rör sig.

Tips för att undvika fåglar

 • Håll balkonger och uteplatser fria.
 • Sätt upp nät kring balkong eller uterum.
 • Rensa hängrännor.
 • Sätt upp "avståndshållare" — pianotråd eller tunna nylonlinor — ca 2 cm ovanför den kant där fåglarna brukar sitta, och sedan en ny tråd 2 cm ovanför den första tråden.
 • För att hantera måsar och deras beteende, spräck kolonier vid parnings- och äggsäsongen. Duvor och måsar är också livrädda för falkar. Falkljud, eller imitation av falk.
 • Ett tips mot häckande aggressiva måsar är att ta kontakt din fastighetsägare, alternativt kontakta en skadedjursbekämpare. Det kan hjälpa att fälla upp paraply eller gå omvägar under den tid som måsar skyddar sina ungar.
 • För att skrämma kajor och kråkor räcker det att skjuta i luften med ex knallpulverpistol eller liknande. Kajor och kråkor häckar i träd med hål i eller i skorstenar. Begränsa möjligheterna för dem att häcka genom att t ex. sätta nät över skorstenar. Flyttningen gäller oftast enbart några dagar, och sedan är de borta.
 • Kanadagäss brukar ha långt minne och har de blivit skrämda en gång så kommer de inte tillbaka. Man kan sätta upp tunna linor i "inflygningszonen" så de flyger in i dem. Det brukar hjälpa.

Mata fåglar

Mata gärna fåglarna men med sunt förnuft, alltså inte i närheten av bostadshus och torg där många människor rör sig.

Vintertid

Vintertid är det många som vill lägga ut mat till fåglarna. Gör gärna det men tänk på att inte lägga ut mat på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten.

Våren

När våren kommer så uppstår ibland problem med häckande måsar, skator, duvor och kajor som skränar och skräpar ner i boendemiljön. Det är fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för att undanröja olägenhet för människors hälsa.

Skjutning av fåglar

Att skjuta fåglar är ingen långsiktig lösning. Mer effektivt är att försvåra tillvaron för fåglarna genom att ta bort lättillgängliga boplatser och minska möjligheterna för fåglarna att hitta föda i bostadsområdet.

Åtgärder för att hålla borta fåglar

 • Rensa tak, skorstenar och hängrännor från gamla bon
 • Se till att tak, skorstenar och hängrännor är otillgängliga genom att till exempel. spänna upp trådar. Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper, så kallad vetter, som sätts upp på tak.
 • Sköt om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
 • Lägg inte ut mat till småfåglar på sådant sätt att måsar och andra skadedjur lockas dit. Fågelfrön eller talgbollar bör placeras högt och gärna en bit från fastigheten
 • Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar. Om fåglarna redan kommit igång med bobyggande återstår borivning vilket ska göras innan äggläggningen.
 • Det är bra att samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Kontakt

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-07