Till innehållet

Vad vill du bygga?

När du ska bygga eller ändra en byggnad eller anläggning behöver du oftast någon form av tillstånd. Här finns viktig information i tre steg som hjälper dig när söker bygglov. Läs den först.
Välj sedan vad du vill bygga och få reda på vad som gäller för just det byggprojektet så att din bygglovsansökan eller anmälan blir komplett.

1. Ta först reda på förutsättningarna

Innan du söker bygglov eller gör en anmälan är det bra att veta vilka förutsättningar som finns i det område du vill bygga på. Många fastigheter ligger i områden som är detaljplanerade. Då finns det en detaljplan som reglerar vad man får och inte får bygga på platsen.

Även om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område kan den ligga inom sammanhållen bebyggelse. Inom sammanhållen bebyggelse kan vissa åtgärder också behöva ha bygglov.

Om fastigheten inte ligger i detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse säger man att den ligger utanför sammanhållen bebyggelse.

2. Kontrollera din fastighet i kartan över detaljplaner

Använd kommunens kartfunktion för att ta reda på om din fastighet ligger i detaljplanerat område.

  • Röd områdesmarkering = område som har en detaljplan
  • Gul områdesmarkering = sammanhållen bebyggelse
  • Vitt område = utanför sammanhållen bebyggelse

Till den finns kopplade dokument som visar vilka bestämmelser som gäller för området.

3. Ansök med e-tjänster

Det finns olika e-tjänster som hjälper dig att steg för steg söka bygglov, komplettera ditt ärende eller anmäla en kontrollansvarig med mera.

Så kan ditt bygglov påverkas av den planerade järnvägen

Trafikverket planerar en ny järnväg genom Härryda kommun. Det är Götalandsbanan som ska gå mellan Göteborg och Borås. Marken utmed de föreslagna järnvägs­korridorerna är ett nationellt riksintresse. Riksintresse innebär att det under en period kommer att finnas särskilda bestämmelser för dessa områden som kan påverka ditt bygglov.
Järnvägskorridorer och riksintresse

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-23