Till innehållet

Olovligt byggande/svartbygge

Kommunen är skyldig att se till att reglerna i plan- och bygglagen följs och att fel rättas till. Det kallas tillsynsansvar. Tillsyn är en granskning som sker i efterhand. Om du bryter mot reglerna kan du behöva riva det du har byggt och återställa till ursprungligt skick. Du kan också få betala en sanktionsavgift som är en form av straffavgift.

Det är du som bygger som är ansvarig

Det spelar ingen roll om du begått ett fel av misstag eller om du inte kände till reglerna. Därför är det viktigt att du alltid kontrollerar vad som gäller för den åtgärd du vill göra.

Så här gör vi när det kommer en anmälan om svartbygge

Om bygglovsenheten får en anmälan och behöver mer information för att utreda frågan får du som fastighetsägare ett brev från oss. Du får då möjlighet att förklara vad som hänt, vad som var avsikten och vad du har gjort.

Bygglov i efterhand

I vissa fall har handläggaren redan gjort bedömningen att det går att bevilja lov i efterhand för det som du byggt. Om det går att bevilja lov i efterhand uppmanar handläggaren dig att söka detta. Därefter sker en vanlig bygglovsprövning. Även vid lov i efterhand kan byggsanktionsavgifter tillkomma.

Du kan bli tvungen att återställa eller riva

Om det inte går att bevilja lov i efterhand kan Miljö- och bygglovsnämnden besluta att det du byggt utan lov ska återställas till ursprungligt skick. Du kan till exempel bli tvungen att riva det du byggt. Du kan också bli skyldig att betala en sanktionsavgift.

Exempel på svartbygge

Exempel på förseelser som leder till påföljder:

  • Bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad utan bygglov
  • påbörja byggarbetet innan du fått startbesked
  • ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked
  • riva en byggnad inom detaljplanerat område utan rivningslov
  • schakta eller fylla (ändra marknivån) utan marklov inom detaljplanerat område eller där det finns områdesbestämmelser
  • inte anmäla åtgärder som har anmälningsplikt.

Att anmäla svartbygge

Om du vill anmäla ett så kallat svartbygge gör du det enklast genom att anmäla via vår e-tjänst där du anger vilken fastighet (eller adress) och en kort beskrivning. Du kan lämna in din anmälan anonymt. Du väljer själv om du vill få återkoppling på hur det går i ärendet eller inte. Tänk på att om du anger en mailadress kommer denna diarieföras. Du kan även skicka anmälan per post eller ringa oss under telefontid.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-11-30