Till innehållet

Gränsutvisning

Ibland är det osäkert var gränsen för en fastighet går. Är du osäker kan du beställa en gränsutvisning för att få gränserna tydligt utmarkerade. Härryda kommun erbjuder gränsutvisning i mån av tid, annars hänvisas till externa aktörer på den öppna marknaden.

Vad är gränsutvisning?

Vid gränsutvisning tar mätningsingenjören fram koordinater för fastighetens fastighetsgränser. Kommunen kan göra en gränsutvisning i de fall där det finns utredda gränser och där gränskoordinaterna finns i databasen.

På plats vid fastigheten/tomten söker mätningsingenjör efter gränsmarkeringar på fastighetsgränsen och markera dessa med färg eller enklare träkäppar. Även om gränsmarkeringen är borta så kan hen visa var den borde ligga med träläkt och/eller sprejfärg.

Gränsutvisning faktureras per timme enligt kommunens kart- och mättaxa. Tänk på att det innebär en del förarbete på kontoret innan arbetet görs på plats. Denna tid debiteras också.

Några nya, rättsligt bindande, gränsmarkeringar görs inte vid en gränsutvisning. En gränsutvisning är inte en lantmäteriförrättning. Är du inte överens med din granne om var fastighetsgränsen går mellan era fastigheter/tomter kan du vända dig till Statliga Lantmäteriet och ansöka om en Särskild gränsbestämning eller Fastighetsbestämning

Särskild gränsbestämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsbestämning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ gränsutvisning via kommunens e-tjänst

Du kan beställa gränsutvisningfrån kommunen med hjälp av vår e-tjänst.

Avgifter för kart- och mättjänster

Härryda kommun tar betalt för gränsutvisning per arbetad timme, enligt en fastställd kart- och mättaxa.
Fakturan för kart- och mättjänster skickas separat till beställaren.

Plan- och bygglovstaxa inkl. kart- och mättaxa 2024, sidorna 18-23. Pdf, 835.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-28