Till innehållet

Fasadritning

En fasadritning visar alla husets eller tillbyggnadens fasader rakt framifrån. Den visar alltså byggnadens utsida, medan en sektionsritning visar byggnaden i genomskärning.

Ett exempel på en fasadritning som visar två av husets fasader.

Exempel på en fasadritning som visar två av husets fasader.

Ta gärna hjälp av ett proffs

Du kan göra fasadritningen själv. Men om du är osäker på hur man gör rekommenderar vi att du tar hjälp av en arkitekt eller annan kunnig person. Ritningen ska vara fackmannamässigt utförd. Det innebär att den ska uppfylla vissa minimikrav.

Ritningen ska

  • vara ritad med rena, tunna svarta linjer på en vit bakgrund (använd alltså inte rutat eller linjerat papper om du ritar för hand)
  • tydligt visa vad du ska bygga eller ändra och vad som redan finns på platsen
  • ha en måttstock inritad, så att det går att kontrollera att skalan stämmer
  • ha en tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal
  • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler
  • redovisa vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor
  • ha en informationsruta (så kallat ritningshuvud) längst ner till höger.

Ritningshuvudet ska redovisa fastighetsbeteckningen, vilken typ av ritning det är (till exempel fasadritning mot väster), skalan (vanligtvis 1:100), vilket format ritningen är upprättad i (till exempel A3 eller A1), datumet då ritningen upprättades och namnet på den som gjorde ritningen.

Ett exempel på en fasadritning som visar de andra två fasaderna på huset.

Exempel på en fasadritning som visar de andra två fasaderna på huset.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-15