Till innehållet

Bygglov - frågor och svar

När du ska bygga, ändra eller riva en byggnad eller anläggning behöver du ofta någon form av tillstånd. Här hittar du svar på vanliga frågor om bygglov, mark- och rivningslov och anmälan.

Ja, ofta behövs ett bygglov.

Ett bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användning eller utseende av en byggnad. Ett bygglov säkerställer att projektet följer de regler som finns för byggande och markanvänding. Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och startbesked.

Det är olika regler för när du behöver bygglov beroende på var ditt hus ligger och vad du ska bygga. Innan du söker bygglov behöver du ta reda på vilka bestämmelser som finns på platsen där du vill bygga.
Vad vill du bygga?

Vissa åtgärder och ändringar kräver inte bygglov men en anmälan.

En anmälan är en enklare typ av ansökan. Du måste skicka in vissa handlingar även för en anmälan och få ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.

Bygglovsenheten meddelar dig om du behöver skicka in fler handlingar eller om din anmälan är komplett. Senast fyra veckor efter att din anmälan är komplett ska du få ett beslut om din anmälan.

Innan du gör en anmälan behöver du ta reda på vilka förutsättningar som finns på platsen där du vill bygga.
Vad vill du bygga?

Det är vad du vill bygga som styr om det behövs ett bygglov eller en anmälan.

Det finns en lista med byggprojekt du kan välja mellan beroende på vad du planerar att bygga. Under vart och ett av alternativen får du veta om det krävs ett bygglov eller en anmälan och vilka handlingar som behövs.
Vad vill du bygga?

Du får inte börja bygga förrän du har fått bygglov och startbesked.

Sök bygglov eller gör din anmälan via vår e-tjänst Ansök och anmäl bygglovsärenden. Via e-tjänsten kan du följa ditt ärende och få information om kompletteringar och beslut.
Ansöka och anmäla bygglovsärende Länk till annan webbplats.

En ansökan kan även skickas med e-post till bygglov@harryda.se eller med post till:
Härryda kommun
Bygglovsenheten
435 80 Mölnlycke

En ansökan med post tar längre tid att hantera för bygglovsenheten.

Alla ritningar ska vara märkta med fastighetsbeteckning, vara fackmannamässigt utförda och ska lämnas in i ett exemplar, i skala 1:100 i storlek A4 eller A3.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-06