Till innehållet

Hämtning av slam och latrin

Slam från enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall. Som fastighetsägare med eget avlopp måste du ha ett abonnemang för regelbunden hämtning av slam. Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för tömning av slam i Härryda kommun.

En röd stuga med vita knutar.

Hämtning av slam från eget avlopp

Har du eget avlopp - en enskild avloppsanläggning - ska du ha ett abonnemang för regelbunden hämtning av slam som bildas i avloppet. Härryda Vatten och Avfall AB ansvarar för hämtning av slam i Härryda kommun. Tömningen utförs av vår entreprenör Renova Miljö.
Slam från eget avlopp Länk till annan webbplats.

Kostnad för slamtömning

Taxan för slamtömning beslutas av kommunfullmäktige. För information om priser se sidan Abonnemang och avgifter. Länk till annan webbplats.

Beställa slamtömning

Kommunens entreprenör Renova Miljö ska anlitas för slamtömning av sluten tank och slamavskiljare. Det gäller även slam från fettavskiljare.
Slam från eget avlopp Länk till annan webbplats.

Ansök om tillfälligt uppehåll

Du kan söka tillfälligt uppehåll i din slamtömning om du inte ska vistas i fastigheten på minst ett år. Anmälan görs till kommunens verksamhet för miljö- och hälsoskydd. Ansökan kan göras via e-tjänst.

Ansök om tillfällligt uppehåll från sopor och slam Länk till annan webbplats.
Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten (Har inte Bank-ID).

Kontakt

Abonnemang, ändring och flytt - Härryda Vatten och Avfall AB

Slamtömning och fakturor - Renova Miljö

Regler och tillstånd för enskilt avlopp - Miljö- och hälsoskydd

Använd vår e-post när du har ett pågående ärende som du inte anmält via e-tjänst Länk till annan webbplats.

När du ska ansöka, anmäla eller klaga ska du använda våra övriga e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-26