Till innehållet

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön. Sådant avfall ska källsorteras och lämnas in för att återvinnas eller tas om hand på ett säkert sätt.

Gamla färgburkar, flaskor med lösningsmedel och batterier.

Detta avfall är farligt

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt eller farligt för miljön. Det kan exempelvis vara:

  • Batterier, glödlampor och lysrör
  • Bekämpningsmedel och ogräsmedel
  • Färg-, lack- och limrester
  • Kemikalier
  • Oljor, till exempel spillolja, smörjolja, motorolja
  • Rengöringsmedel och lösningsmedel

Mer om Farligt avfall Länk till annan webbplats.

Är du osäker på om ditt avfall är farligt? Sök i sorteringsguiden.
Sorteringsguiden Länk till annan webbplats.

Här lämnar du farligt avfall

Farligt avfall från hushåll lämnas på en återvinninsgcentral eller annat inlämningsställe. Det farliga avfallet ska märkas upp innan det lämnas in och olika kemikalier får inte blandas.

Återvinningscentral

På bemannad återvinningscentral kan du lämna farligt avfall. I Härryda kommun finns återvinningscentralen Bråta i Mölnlycke.
Bråta återvinningscentral Länk till annan webbplats.

Farligt avfallbilen

Några gånger om året åker Farligt avfallbilen till olika platser i kommunen för att samla in farligt avfall och second handsaker.
Turlista för Farligt avfall- och second hand-bil Länk till annan webbplats.

Samlaren för farligt avfall i butik

Du kan även lämna småbatterier, glödlampor och småelektronik i skåpet Samlaren som finns i några utvalda matbutiker.
Samlaren Länk till annan webbplats.

Farligt avfall och elavfall från företag

Det är enbart tillåtet för företag att lämna visst farligt avfall och elavfall på Bråta återvinningscentral, ÅVC. Verksamheter som hanterar skadliga kemikalier och andra miljöfarliga ämnen ska istället anlita företag som specialiserat sig på att transportera och ta emot farligt avfall.
Farligt avfall från företag Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-22