Till innehållet

Betyg och intyg

Som elev inom vuxenutbildningen har du rätt att få dina kunskaper dokumenterade genom betyg eller intyg. Betyg sätts på varje avslutad kurs.

På grundskole- och Sfi-nivå är betygsskalan G eller IG. På gymnasienivå är betygsskalan A-F, där A är högsta betyg och E är lägsta godkända betyg. F innebär att kursen ej är godkänd. Oavsett om en kurs blivit betygssatt eller inte, har du som elev rätt att få ett intyg på en genomgången kurs.

Du kan välja om du vill få dina kunskaper dokumenterade genom intyg eller betyg. Har du läst en orienteringskurs kan du bara få ett intyg på dina kunskaper. Kontakta expeditionen om du vill ha ditt betyg utskrivet.

Vill du ta ut en gymnasieexamen eller slutbetyg?

När du har läst klart alla kurser för att kunna ta ut en gymnasieexamen eller ett slutbetyg, ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i den kommunen där du studerade senast, eller en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i din hemkommun.

Innan du kontaktar en studie- och yrkesvägledare är det bra om du har samtliga betyg från tidigare studier på gymnasienivå tillgängliga. Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att begära ut din gymnasieexamen eller slutbetyg.

Slutbetyg inom vuxenutbildningen

Sista datum för att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2025. Efter den 1 juli 2025 kan endast gymnasieexamen utfärdas för dig som läser hos oss och i en sådan får endast nya gymnasiekurser ingå.

Observera att du själv måste ta kontakt med en studie- och yrkesägledare för att göra en betygsplanering och begära att ditt slutbetyg utfärdas.

För att kunna ta ut ett slutbetyg måste du ha minst ett betyg med den gamla betygsskalan (MVG, VG, G eller IG). För mer information kan du kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Kontakt

Maria Arnesson, studie- och yrkesvägledare

Mina Jordan, studie- och yrkesvägledare

Ewa Psaris, kurssekreterare

Carina Nielsen, administratör

Ingrid Källström, rektor

Anette Ambrén, rektor Yh

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01