Till innehållet

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare (SYV) finns på alla kommunens senareskolor, Hulebäcksgymnasiet och på den kommunala vuxenutbildningen. Till SYV kan du som är elev vända dig med frågor om studier, arbetsliv och yrken av olika slag. Studie- och yrkesvägledning förekommer även i undervisningen genom olika former av vägledning och informationsinsatser och berör all personal i skolan.

Vägskylt som visar olika vägval

Individuellt samtal

Elever kan boka tid hos sin studie- och yrkesvägledare (SYV) för ett individuellt samtal eller tillsammans med sin vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledare (SYV) ger personlig vägledning utifrån elevens intressen och förmågor. Vi hjälper eleven med:

  • att fundera på frågor kring studier, yrken och framtid. Vem är eleven? Vad kan eleven? Vad vill eleven?
  • att planera studier och sätta upp mål.
  • att få hjälp att söka utbildningar.

Grundskola

På alla kommunens senareskolor finns tillgång till studie- och yrkesvägledare som hjälper till med gymnasievalet, prao i årskurs 8 och 9 samt studiebesök av olika slag. Studie- och yrkesvägledarna samverkar med lärare och elevhälsoteam för att alla elever ska göra väl underbyggda studie- och yrkesval till gymnasiet.

Anne-Charlotte Johansson, SYV Landvetterskolan

Claudia Olofsson Nylander, SYV Fagerhultskolan och Rävlandaskolan

Filippa Åkerman, SYV Ekdalaskolan

Glenn Castenbladh Rafors, Samordnare för SYV Grundskola och SYV Önnerödsskolan

Katarina Göök, SYV Båtsmansskolan och Djupedalskolan

Gymnasieskola

Du som går på Hulebäcksgymnasiet kan vända dig till ditt programs studie- och yrkesvägledare med frågor om val av kurser inom programmet, studiesituation eller fortsatta studie- och yrkesval.

Studie- och yrkesvägledning på Hulebäcksgymnasiet Länk till annan webbplats.

Antagning till gymnasiet

Besök webbplatsen för Gymnasieantagningen Göteborgsregionen för information om antagning till gymnasiet i vår region.

Webbplats för gymnasieantagningen i Göteborgsregionen Länk till annan webbplats.
Om gymnasieval

Vuxenutbildning

Du som bor i Härryda kommun och har avslutat gymnasiet eller under året fyller minst 20 år kan kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare. Besök din studie- och yrkesvägledare under våra drop-in-tider för enklare frågor eller boka ett vägledningssamtal för att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor.

Studie- och yrkesvägledning på vuxenutbildningen

Samverkan med näringslivet

Alla skolformer samverkar med arbetslivet genom exempelvis studiebesök, prao, lokala programråd, arbetsplatsförlagt lärande (APL) och arbetslivsdagar.
Skola och företag

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-02-29